Biblioteka
Publiczna
Miasta Marki

facebook.com bip.marki.pl katalog on-line

Mareckie ulice i uliczki

opublikowano:Poniedziałek, 6 maja 2019, godz. 12:52

Konkurs

Nauczyciele Bibliotekarze Szkół Mareckich

  oraz

Biblioteka Publiczna Miasta Marki

ogłaszają dwunastą edycję konkursu

 MARECKIE ULICE I ULICZKI    

 LITERACKA
MAPA MIASTA 

 

1.  Konkurs jest adresowany do uczniów w 2 kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas III gimnazjów oraz VII i VIII klas szkół podstawowych

- Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

2.  Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcie w formacie nie mniejszym

niż 10x15 (większe-mile widziane!). Na fotografii ma się znaleźć:

-tabliczka z nazwą ulicy SP 1: Makuszyńskiego, Brzechwy, Mickiewicza, Żeromskiego

SP2: Konopnickiej, Orzeszkowej, Rodziewiczówny, Słowackiego

SP3: Fredry, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Norwida

SP4: Asnyka, Broniewskiego, Prusa, Tuwima

SP5/Gim. 2: Krasińskiego, Kraszewskiego, Chotomskiej, Niemcewicza, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Staffa

Gim. 1: Baczyńskiego, Leśmiana, Różewicza, Wyspiańskiego

-książka autorstwa patrona tej ulicy

-osoba, biorąca udział w konkursie.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

3. Do każdej pracy należy dołączyć następujące dane:

  • imię i nazwisko autora
  • wiek (klasa)
  • nazwę szkoły

4. Prace należy przekazać do bibliotek szkolnych do dnia 24 maja 2019.

5. Prace oceni jury konkursowe, a nagrody zostaną przyznane
   w 2 kategoriach wiekowych:

   - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

   - uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum

 6. Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną wręczone w Bibliotece Publicznej Miasta Marki. 

     Uroczystość planowana jest na 20 maja (czwartek) godz.12:00

 

 

 Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra)
 Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz
 Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi
 E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa
 Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
 Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki E-booki (IBUK libra) Systemj Biblioteczny Mateusz Aplikacja Legimi Biblioteka Narodowa Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Instytut Książki

Biblioteka Publiczna

ul. Lisa Kuli 3 A
tel. 22 781 11 44
biblioteka@marki.net.pl

Godziny pracy
Poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 11-18
Środa: 10-15
Sobota (w czasie
roku szkolnego): 9-13

obrazek mapa

Filie

Filia w Pustelniku
ul. Pomnikowa 21
tel. 22 771 48 21
Godziny pracy
Poniedziałek, piątek: 11-18
Wtorek, czwartek: 10-17
Środa: 10-15

Filia w Strudze
ul. Wczasowa 5
tel. 22 781 14 27
Godziny pracy
Poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 11-18
Środa: 10-15

ACTIVENET - strona www , sklep internetowy, baza danych - Marki, Warszawa